Birthright | Westerdals

Bachelorfilmen min fra Westerdals Oslo ACT.
Lengde: 20 min.

I 2028 innføres reformen Birthright som en forlengelse av FNs barnevernskonvensjon. Den skal sikre at alle barn vokser opp med gode foreldre. Alle nyfødte injiseres med permanent prevensjonsmiddel, og et sertifikat er nå nødvendig for å kunne oppheve denne prevensjonen og bli forelder. Ekteparet Alex og Jonathan får som avsluttende oppgave å ta vare på en baby i fire uker.

Cast: Selome Emnetu, Mattis Herman Nyquist, Asta Busingye Lydersen, Brage Bang, Julian Ravnaas, Kristine Slettebakken, Anne Ryg & Terje Myhre.

INFO: