Vennskapsfrokost | Fantefilm

I forbindelse med TV-aksjonen arrangerte Røde Kors og Tinemelk vennskapsfrokoster på asylmottak over hele landet.

INFO: